background image

Yxlö Marin konstruerar och bygger robusta båtar i aluminium. I mer än 30 år har vi tillverkat snabbgående, slitstarka och ändamålsenliga båtar i storlekar från 4 till 10 meter.

Vi lägger stor vikt vid bränslekonsumtion, sjövärdighet och bekväm gång i sjön. Vi ser båtens funktion som den allra viktigaste egenskapen och lägger stor omsorg på utförande och detaljer. Ingenting lämnas åt slumpen. Båtarna konstrueras för att fungera bra i krävande miljö år efter år.

Våra båtar används av Marinen, Armén, Sjöartsverket, Polisen, olika brandförsvarsorganisationer och av ett växande antal privatkunder med höga krav på funktion och komfort.

Det båtprogram som serieproduceras idag täcker ett stort användningsområde. Vi har därutöver lång erfarenhet av att utforma båtar för särskilda behov och personliga önskemål. Vi åtar oss även rena konstruktionsuppdrag.