´ Yxlö Marin & Aluminiumteknik AB Yxlö 621 background image

Yxlö 621

Arbets- och transportbåt.
Stora fria durkytor har prioriterats.